Referenties

R

Bij veel organisaties is behoefte aan evenwichtiger beleid en sturing:

  • meer balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen;
  • weten wat werkelijk waardevol is voor cliënten en medewerkers;
  • zicht krijgen op informele interacties die resultaten écht beïnvloeden.

Focus op kwaliteitsbeleving maakt dit mogelijk en is met succes toegepast. Hieronder staat een selectie van referenties waaruit dit blijkt.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials