Podcast kwaliteitsbeleving :: hoe ervaren we kwaliteit van leven?

P

De kernvraag van de podcastserie is: hoe ervaren mensen kwaliteit van leven? Hoe kunnen we onze ervaring van kwaliteit van leven het beste omschrijven, zodat we ervan kunnen leren? Je hoort vaak de claim dat je kwaliteit van leven kunt meten. Is dat wel zo?

Deze podcast verkent nieuwe ideeën over kwaliteit van leven die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

De podcast is te beluisteren via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.

Een versie van deze podcast met verhelderende slides is te vinden op
Youtube.

Als je de volgende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan op de maandelijkse nieuwsbrief of volg de podcastserie op een van de bovengenoemde platforms.

Hieronder staat een korte inleiding op de podcastserie, tevens het onderwerp van Podcast #1.


Kwaliteitsbeleving gaat over de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. Om meer te weten te komen over kwaliteitsbeleving moet een aantal vragen beantwoord worden. Want wat is ‘kwaliteit’ eigenlijk? Is kwaliteit het tegenovergestelde van kwantiteit? Zo ja, wat is er dan niet kwantificeerbaar? Alles is uiteindelijk toch kwantificeerbaar, hoe complex het ook is? Wat blijft er dan over van het begrip kwaliteit van leven? Houden we onszelf niet voor de gek?

We voelen allemaal aan dat het antwoord op deze vraag heel belangrijk is, voor ieder van ons persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Als er daadwerkelijk een kwaliteit van leven bestaat bij, of voorbij, de zichtbare en kwantificeerbare feiten van het leven, dan zouden we immers heel graag willen weten wat het is en het nastreven. En dan zou ons leven en de samenleving er waarschijnlijk heel anders uitzien dan nu. Als er immers iets in de mode is vandaag de dag, dan is het om te twijfelen aan alles wat niet zichtbaar en kwantificeerbaar is.

Complementariteit

Deze podcastserie is bedoeld voor alle mensen die de moed hebben om de zoektocht naar kwaliteit aan te gaan. En voor alle mensen die al aan deze zoektocht zijn begonnen en willen weten hoe je daarin verder komt. Eén van de centrale boodschappen uit deze podcastserie is namelijk dat het tot de essentie van kwaliteit van leven behoort dat de kwaliteitsbeleving nauwelijks onder woorden te brengen is. En dat deze onzegbaarheid geen zwaktebod is of een leeg of halfleeg glas, integendeel! De onzegbaarheid is er juist een teken van dat ons glas volledig overstroomt op het moment dat we kwaliteit van leven ervaren. Deze eerste centrale boodschap in deze serie is dan ook de boodschap van complementariteit.

Toegepast op kwaliteit van leven betekent complementariteit dat kwaliteit van leven onlosmakelijk verbonden is met het doorleefde moment en dat alle pogingen om kwaliteit van leven buiten het doorleefde moment vast te leggen – of het nu in woorden is of op een foto, in je gezondheid, je maatschappelijke positie of je vrije tijd, in je vermogen of in een verzekering, in je kennis of in je vaardigheden – gedoemd is te mislukken. De kernvraag van kwaliteit van leven, van de hele podcastserie, is daarom het volgende raadsel:

Wat is het, dat ons continu in beweging zet, dat niet vast te leggen is en dat ook nooit af is, maar dat wel voor voldoening zorgt als het er is?

In Podcast #2 zullen we ontdekken dat we bij de beantwoording van deze vraag veel kunnen leren van de filosoof Ludwig Wittgenstein.

Het verbonden moment

De tweede centrale boodschap in deze serie is een verdieping van het doorleefde moment. De tweede boodschap is dat we het doorleefde moment moeten opvatten als een verbonden moment, oftewel een moment opgevat als knooppunt in de tijd. We hebben allemaal wel eens gehoord dat kwaliteit van leven van ons vraagt om te ‘leven ín het moment’. Leven op verbonden momenten heeft daar een beetje mee te maken in die zin dat het ook om het moment draait. Voor de rest is het concept van het verbonden moment precies het tegenovergestelde van leven in het moment.

Leven ín het moment isoleert het moment en scheidt het ene moment van alle andere momenten. Leven op verbonden momenten betekent juist dat elk moment intrinsiek en onlosmakelijk verbonden is met andere momenten en met andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld met een toekomstig moment of met mensen en gebeurtenissen in je omgeving.

De filosoof en psycholoog die een groot deel van zijn mentale arbeid aan dit concept gewijd heeft, is William James. Zijn analyse komt terug in Podcast #3 en Podcast #4.

Tot slot

Het is, zeker in deze tijd waarin de scepsis overheerst, een essentiële eerste stap dat we ons blikveld opengooien voor de mogelijkheid van het niet-kwantificeerbare, de mogelijkheid van complementariteit en de mogelijkheid van het intrinsiek verbonden moment.

Bovendien zijn er methoden waarmee we de scepsis kunnen doorbreken en de contouren van een antwoord kunnen schetsen. Dit is het onderwerp van Podcast #2. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de maandelijkse nieuwsbrief of volg de podcastserie op Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of Youtube.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials