Probleemstelling en onderzoeksvraag

P
In vrijwel alle studies is het begrip kwaliteit van leven onlosmakelijk verbonden met het onderscheid tussen objectieve kwaliteit van leven en subjectieve kwaliteit van leven. De de achterliggende veronderstellingen en onderbouwingen blijven in de literatuur grotendeels impliciet (een algemene toelichting op het begrip kwaliteit van leven staat hier). Het fundamentele onderscheid tussen objectieve en subjectieve kwaliteit van leven is zowel wetenschappelijk gezien als maatschappelijk gezien problematisch. Wetenschappelijk probleem (kort): de verklarende kracht van objectieve factoren op subjectieve kwaliteit van leven is beperkt, en daar waar sprake is van een verband, blijkt het zeer moeilijk om de richting van de causaliteit te bepalen (bepalen objectieve factoren onze evaluatie van dit levensdomein, of bepaalt onze attitude ten opzichte van dit levensdomein onze interpretatie van de objectieve factor?). Het empirische antwoord is dat het verband én twee richtingen opgaat én last heeft van het ‘third variable problem’ én per levensdomein verschilt. Maatschappelijk probleem (kort): het gebrek aan verklarende kracht van het wetenschappelijke model leidt tot simplificaties (beleidsmakers die zich bij gebrek aan betere modellen een simpel, causaal verband veronderstellen tussen objectieve factoren en subjectieve kwaliteit van leven) én tot het negeren van factoren die niet in te delen zijn in objectief of subjectief, maar wel voorkomen in spontane narratieven van mensen. Dit leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag:
What are the differences between the outcomes of the dominant approach to quality of life research and personal narratives about quality of life, how can these differences be explained, and to what extent can an adjusted theoretical perspective that regards an individual’s evaluation of quality of life as a complex, interdependent process reduce the observed differences and improve the definition and measurement of quality of life?
Een samenvatting van het aanpak en hypothesen van het onderzoek staat hier.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials