Over het begrip kwaliteit van leven

O

Het begrip kwaliteit van leven dateert van de tweede helft van de twintigste eeuw en is bedoeld als een verruiming van het welvaartsbegrip, enerzijds omdat het welvaartsbegrip onder invloed van economen een steeds engere betekenis kreeg, anderzijds omdat aan het einde van de jaren ‘60 de economie dermate gegroeid was dat een verbreding van prioriteiten mogelijk werd. Kwaliteit van leven speelt een belangrijke rol als ijkpunt bij persoonlijke keuzes, en in toenemende mate in het publieke discours en bij het maken van beleidskeuzes.

Het begrip kwaliteit van leven is in vrijwel alle studies onlosmakelijk verbonden met het onderscheid tussen objectieve kwaliteit van leven en subjectieve kwaliteit van leven. Objectieve kwaliteit van leven betreft meetbare omgevings- en persoonlijkheidsfactoren die het leven beïnvloeden; subjectieve kwaliteit van leven betreft de waardering daarvan (zie het onderstaande conceptueel kader; bron: Sociaal en Cultureel Planbureau).

Binnen het begrip subjectieve kwaliteit van leven wordt een onderscheid gemaakt tussen de affectieve benadering en de cognitieve benadering van kwaliteit van leven:

  • Geluk (affectieve benadering): hoe voelt je leven?
  • Levenstevredenheid (cognitieve benadering): hoe tevreden ben je met je leven?

In de meeste studies, zowel theoretische als empirische studies wordt een combinatie gemaakt van de cognitieve en de affectieve benadering.

Naast het onderscheid tussen subjectieve en objectieve kwaliteit van leven wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen descriptieve kwaliteit van leven en normatieve kwaliteit van leven. Bij de normatieve kwaliteit van leven zijn er twee dominante benaderingen: de hedonistische benadering en de eudaimonistische benadering. De descriptieve benadering wordt in de literatuur veelal beschouwd als een neutrale benadering. In toenemende mate is er in de literatuur aandacht voor normen die het gebruik van het begrip kwaliteit van leven conditioneren, met name culturele normen.

Er is weinig aandacht voor de fundamentele filosofische, ordenende principes die ten grondslag liggen aan het begrip kwaliteit van leven.

Het het centrale onderscheid tussen objectieve en subjectieve kwaliteit van leven en het gebrek aan aandacht voor de filosofische principes daarachter zijn beide gerelateerd aan de probleemstelling van mijn promotieonderzoek.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Meest recente berichten

Thema’s

Archief

Maandelijkse nieuwsbrief

Paul Schenderling

Paul Schenderling adviseert in het sociaal domein sinds 2012. Hij werkt op het snijvlak van werk en zorg met als focus het bevorderen van kwaliteit van leven. Hierbij legt hij telkens de verbinding...

Contact

Heeft u behoefte aan wederzijdse inspiratie over een van de thema's? Neem gerust contact op: info {at} kwaliteitsbeleving.nl | 06 - 23 19 58 60.