Thema

Samenleving

S

Podcast #7 :: de kracht van het narratief

Dit is de laatste aflevering waarin we de balans opmaken. Wat is de échte essentie van kwaliteit van leven? Hiervoor gaan we te rade bij Martin Luther King, die het relationele denken – de inhoudelijke kern die in elke aflevering terugkomt – wist te koppelen aan een concrete levensvisie. Bovendien heeft hij deze levensvisie niet alleen uitgedacht, maar ook in de praktijk gebracht, soms tegen de klippen op.

We behandelen zowel de inhoudelijke achtergronden van de levensvisie van King als zijn levensverhaal en belangrijke gebeurtenissen en uitspraken die zijn levensvisie illustreren en onderstrepen. We zullen ontdekken dat wie de visie van King in de praktijk wil brengen weerstanden zal moeten overwinnen, maar dat deze manier van leven ook een verrassende, positieve keerzijde heeft die een voldoening geeft die niet in woorden uit te drukken is.De podcast is hieronder te beluisteren.

Verbied kopen op krediet

Steeds meer Nederlandse huishoudens gaan gebukt onder schulden. Recent becijferde het CBS dat minimaal 5% en mogelijk 10% van de huishoudens problematische schulden heeft. Bij jongeren en mensen met een uitkering is dit percentage zelfs nog hoger. Tegelijkertijd blijkt uit een recent rapport van Berenschot dat er steeds minder wordt toegewerkt naar een schuldenvrije toekomst. Er worden de laatste jaren namelijk veel minder schuldregelingen getroffen en steeds minder mensen toegelaten tot de schuldsanering. De voornaamste verklaring voor dit probleem is dat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar schuldregelingen en de schuldsanering, aanlopen tegen ‘gedragsproblemen’. In gewoon Nederlands: het heeft geen nut om mensen in een regeling te brengen, omdat het risico op terugval te groot is. Daarom plaatsen gemeenten steeds meer mensen in beschermingsbewind. Dit betekent dat een bewindvoerder het geld van mensen met schulden beheert. Het uitzicht op een schuldenvrije...

Koopmacht — deel 2

In het eerste deel van dit artikel is voor het eerst op een rijtje gezet hoeveel mensen uit niet-Westerse landen er eigenlijk aan het werk zijn ten dienste van de Nederlandse economie. Het antwoord? 13.800.000. In dit tweede deel van de publicatie gaan we in op de ethische en politieke vragen die deze bevindingen oproepen.

Koopmacht — deel 1

Velen voelen zich er ongemakkelijk onder: zwaar, slecht betaald werk in verre productielanden. Tegelijkertijd weet niemand hoeveel mensen dit werk ten dienste van u en mij uitvoeren. Daardoor blijft het vraagstuk abstract en verandert er weinig. In dit artikel maken we aan de hand van een nieuwe rekentechniek voor het eerst concreet hoeveel mensen overzee werken voor onze koopkracht en openen we het debat over onze omgang met deze schokkende nieuwe feiten.

Onvoorwaardelijk leven

Het is een bekend verschijnsel dat mensen in sommige levensfases hoge druk ervaren. Deze druk kan op den duur leiden tot psychische problematiek, zoals een depressie of een burn-out. Uit cijfers van CBS en TNO blijkt dat van de werkende bevolking ongeveer één op de acht mensen kampt met burn-outklachten. De laatste jaren is de psychische vermoeidheid onder werknemers tussen de 25 en 35 jaar sterker gestegen dan onder andere leeftijdsgroepen, zodat jongeren inmiddels de meeste kans op een burn-out hebben. Dit is een opmerkelijke trend, want men zou juist verwachten dat de leeftijdsgroep die zich in het spreekwoordelijke ‘spitsuur’ van het leven bevindt – de groep tussen de 35 en 45 jaar – de meeste druk ervaart. Helaas zijn veel verklaringen die onderzoekers, commentatoren en ervaringsdeskundigen opperen ontstellend oppervlakkig. Laten we eens de confrontatie met onszelf aangaan en kijken of we een spa dieper kunnen steken.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials