Thema

Psychologie

P

Podcast #2 :: de scepsis doorbreken

In Podcast #1 stuitten we op het probleem van de heersende scepsis ten opzichte van alles wat niet zichtbaar en kwantificeerbaar is, waaronder een kwaliteit van leven die niet te meten is. De enige manier om de scepsis te doorbreken is door een goede en zorgvuldige beschrijving van kwaliteits­beleving, maar de kern daarvan ontglipt ons telkens.

We lijken dus klem te zitten, tussen scepsis aan de ene kant en onzegbaarheid aan de andere kant. Het doel van deze tweede podcast is om uit deze klem te raken. De tweede podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast #1 :: inleiding op de zoektocht

De kernvraag van de podcastserie is: hoe ervaren mensen kwaliteit van leven? Hoe kunnen we onze ervaring van kwaliteit van leven het beste omschrijven, zodat we ervan kunnen leren? Je hoort vaak de claim dat je kwaliteit van leven kunt meten. Is dat wel zo?

Deze podcast verkent nieuwe ideeën over kwaliteit van leven die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid. De podcast is hieronder te beluisteren.

Podcast filosofie over een relationeel wereldbeeld

Op uitnodiging van Centre Erasme heb ik samen met Allard Amelink en Judith Zweistra-Immink een podcast opgenomen over de revolutionaire filosofische gevolgen van de relativiteitstheorie van Einstein, zoals ontrafeld door Alfred North Whitehead (1961-1947). Wat zijn die gevolgen? Wat betekent het dat de wereld ook uit relaties bestaat? En wat doet dat met de manier waarop we naar onszelf, anderen en de natuur kijken? De podcast is hieronder te beluisteren.

Onvoorwaardelijk leven

Het is een bekend verschijnsel dat mensen in sommige levensfases hoge druk ervaren. Deze druk kan op den duur leiden tot psychische problematiek, zoals een depressie of een burn-out. Uit cijfers van CBS en TNO blijkt dat van de werkende bevolking ongeveer één op de acht mensen kampt met burn-outklachten. De laatste jaren is de psychische vermoeidheid onder werknemers tussen de 25 en 35 jaar sterker gestegen dan onder andere leeftijdsgroepen, zodat jongeren inmiddels de meeste kans op een burn-out hebben. Dit is een opmerkelijke trend, want men zou juist verwachten dat de leeftijdsgroep die zich in het spreekwoordelijke ‘spitsuur’ van het leven bevindt – de groep tussen de 35 en 45 jaar – de meeste druk ervaart. Helaas zijn veel verklaringen die onderzoekers, commentatoren en ervaringsdeskundigen opperen ontstellend oppervlakkig. Laten we eens de confrontatie met onszelf aangaan en kijken of we een spa dieper kunnen steken.

Natuurtalent

Benut je talenten: het is misschien wel het belangrijkste adagium van deze tijd. Constant moedigen wij elkaar aan om te ontdekken waar we goed in zijn en deze gaven vervolgens op een nuttige manier in te zetten. Gezien het grote belang dat we hechten aan talentontplooiing, steken we veel tijd en moeite in ons werk, zowel ons professionele werk als onze talloze hobby’s. Maar hiermee is niet alles gezegd. De afgelopen jaren vroeg een Australische verpleegkundige, Bronnie Ware, aan terminale patiënten uit haar ziekenhuis waar ze het meeste spijt van hadden. Vrijwel iedereen antwoordde: “Ik heb te hard gewerkt”. Nu breekt onze klomp. Kunnen mensen hun talenten ook teveel benutten? Of zijn mensen gewoon inconsistent?

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials