Thema

Bestuur

B

Verbied kopen op krediet

Steeds meer Nederlandse huishoudens gaan gebukt onder schulden. Recent becijferde het CBS dat minimaal 5% en mogelijk 10% van de huishoudens problematische schulden heeft. Bij jongeren en mensen met een uitkering is dit percentage zelfs nog hoger. Tegelijkertijd blijkt uit een recent rapport van Berenschot dat er steeds minder wordt toegewerkt naar een schuldenvrije toekomst. Er worden de laatste jaren namelijk veel minder schuldregelingen getroffen en steeds minder mensen toegelaten tot de schuldsanering. De voornaamste verklaring voor dit probleem is dat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar schuldregelingen en de schuldsanering, aanlopen tegen ‘gedragsproblemen’. In gewoon Nederlands: het heeft geen nut om mensen in een regeling te brengen, omdat het risico op terugval te groot is. Daarom plaatsen gemeenten steeds meer mensen in beschermingsbewind. Dit betekent dat een bewindvoerder het geld van mensen met schulden beheert. Het uitzicht op een schuldenvrije...

Het grootste risico is het risico zelf

In de jaren ’80 maakte de Duitse socioloog Ulrich Beck furore met het concept van de risicomaatschappij. Beck stelt dat niet de welvaartsverdeling binnen de samenleving de belangrijkste sociale kwestie is, maar de risicoverdeling. Vrijwel iedereen in Nederland heeft bijvoorbeeld voldoende te eten, maar in sommige lagen van de bevolking is het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van overgewicht aanmerkelijk groter dan in andere. Een ander voorbeeld: iedereen in Nederland heeft recht op een inkomen boven het sociale minimum, maar in tijden van recessie verliezen sommige groepen aanmerkelijk sneller hun baan dan andere groepen.

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials