Wat is kwaliteitsbeleving?

W

Kwaliteitsbeleving gaat over de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. Veel onderzoekers en beleidsmakers claimen dat ze kwaliteit van leven kunnen meten. Maar is dat wel zo? En doet dit recht aan de manier waarop mensen kwaliteit van leven daadwerkelijk ervaren?

Om meer te weten te komen over kwaliteitsbeleving moet een aantal vragen beantwoord worden. Want wat is ‘kwaliteit’ eigenlijk? Is kwaliteit het tegenovergestelde van kwantiteit? Zo ja, wat is er dan niet kwantificeerbaar? Alles is uiteindelijk toch kwantificeerbaar, hoe complex het ook is? Of toch niet? Hieruit wordt duidelijk dat er geen snel antwoord is op de vraag wat kwaliteitsbeleving is maar dat we eerst goed naar ons mens- en wereldbeeld moeten kijken. Of het zinvol is om over kwaliteitsbeleving te spreken, hangt bijvoorbeeld af van de vraag of we er al dan niet een relationeel mens- en wereldbeeld op na houden.

Naast beschouwingen over deze fundamentele vragen bevat deze website ook publicaties over tal van toegepaste vraagstukken. Deze vraagstukken gaan over heel verschillende thema’s (bijvoorbeeld psychologie, economie, zorg en sociaal domein), maar raken wel allemaal aan het centrale thema kwaliteitsbeleving. De nieuwste publicaties van dit moment staan hieronder vermeld.

Geef een reactie

Over deze site

Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Deze site verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid.

Recente berichten

Thema’s

Archieven

Socials